Grupe

Grupa Mare
Vârsta de 5-6 ani este caracterizată de autonomie proprie mai ridicată, grupa mare presupunând etapa în care copii își însușesc o serie de deprinderi și priceperi, dar și informații care le vor fi de folos pentru rolul de școlar.
Vârsta 5-6 Ani
Grupa Mijlocie
Vârsta de 4-5 ani este una caracterizată de mai multă claritate pentru copil. Acesta devine mult mai conștient de propria persoană, crește gradul de independență, reușind să facă mai multe activități pe cont propriu.
Vârsta 4-5 Ani
Grupa Mică
Vârsta de 3-4 ani are ca specific dezvoltarea motricității grosiere, a căutării de informații, cel mic având deja un set de experiențe, devine mai abil și mai curios pentru cunoașterea lumii, nevoia de afectivitate fiind constantă.
Vârsta 3-4 Ani
×