Grupa Mare

Natură

Pe parcursul acestei etape, natura facilitează înțelegerea conceptelor ample, așa cum este trecerea timpului (prin observarea directă a schimbării mediului natural), procese fizice și chimice (circuitul apei în natură, descompunerea, transformări etc).

Instrumente inovative

Materialele folosite sunt mai ample, având un nivel mai ridicat de solicitare a atenției și concentrării copilului. Vizează motricitatea fină și formarea deprinderilor de învățare, precum și capacitatea de a depune efort susținut pe o perioadă mai extinsă de timp.

Conexiuni și informații

Experiențele concrete antrenează capacitatea copiilor de a opera cu informații și de folosi creativ cunoștințele asimilate, punând accentul pe dezvoltarea proceselor cognitive și a imaginației. Evitându-se astfel învățarea mecanică sau superficială.

Relații și gândire critică

Se urmărește dezvoltarea personală și emoțională a fiecărui copil, astfel încât să se poată adapta în grupuri noi, stabilind relații bazate pe încredere și respect (respect pentru sine și pentru ceilalți).

PREDARE PRIN ÎNVĂȚARE

O lume a cursanților în care cei micuți obțin un pașaport pentru lume

ÎNSCRIERE

Oferim educația perfectă pentru copilul dvs. în fiecare zi
×